Kokouskutsu: ylimääräinen kokous 10.10.2023

11.8.2023

(Päivitetty 20.9.2023: kokouksen uusi ajankohta)


Kutsu seuran ylimääräiseen kokoukseen 10.10.2023

 

Voimistelu- ja Urheiluseura Keljon Viesti r.y.:n hallitus kutsuu koolle seuran ylimääräisen kokouksen. Kokous järjestetään 10.10.2023 klo 18.00 Valorinteellä osoitteessa Kyllöläntie 16, 40600 Jyväskylä.


Erityiset kokousasiat: 

1. Hallituksen katsaus seuran taloustilanteeseen.


2. Risto Hårdin erottaminen yhdistyksen jäsenyydestä.

Perusteena päätöksen tekemiselle tässä asiassa on se, että Hård, joka on vastuussa Keljon Viesti r.y.

ja Keljon Järjestöyhdistys ry:n varainkäytöstä, on jättänyt antamatta selvityksen Keljon Viestin yli

11000 euron määräisestä ja Keljon järjestöyhdistyksen yli 18000 euron suuruisesta varainkäytön

vajeesta.

Hårdille varataan erityistiedoksiannon kautta tilaisuus antaa selvitys näiden vajeiden perusteista, ja

hänelle varataan mahdollisuus myös selvityksen antamiseen kokouksessa. Kummankin yhdistyksen

osalta asia on poliisin esitutkinnassa törkeän kavalluksen epäilynä.

Yhdistyksen jäsenillä on halutessaan mahdollisuus tutustua kokouksessa rikostutkinnan perusteena

olevaan todistusaineistoon.


Äänioikeus kokouksessa määräytyy yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Äänioikeus on niillä seuran varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat maksaneet
JOKO
vuoden 2022 jäsenmaksun viimeistään kevään 2023 vuosikokoukseen 25.4.2023 mennessä
TAI
vuoden 2023 jäsenmaksun viimeistään ylimääräisen kokouksen kokouspäivään 10.10.2023 mennessä.


Jäsenmaksusta on esitettävä tosite tarvittaessa.

Äänioikeus on myös niillä jäsenillä, jotka ovat seuran sääntöjen mukaisesti vapautettuja vuosittaisesta jäsenmaksusta (vapaa- ja kunniajäsenet sekä kunniapuheenjohtajat, mikäli sääntöjen mukaiset ehdot heidän osaltaan täyttyvät).


Vuoden 2023 jäsenmaksu (20 €) maksetaan seuran tilille:

FI83 5290 0240 2751 54

Jäsenmaksu voidaan maksaa myös Suomisport-järjestelmän kautta.


Jyväskylässä 20.9.2023

Voimistelu- ja Urheiluseura Keljon Viesti r.y.:n hallitus